Welkom bij Adapt, Arbeidsdiagnostiek en toeleiding!

Iedereen heeft recht op deelname in onze maatschappij en op een loopbaan. Werken en gezond aan het werk blijven, is echter niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is hulp nodig. 

Adapt kan ondersteuning bieden met de inzet van arbeidsdiagnostiek, jobcoaching, re-integratietrajecten, maatwerk coaching, training en cursus.